بازداشت سه روزنامه نگار ایرانی -آمریکایی در ایران را محکوم میکنیم

بازداشت سه روزنامه‌نگار ایرانی-
آمریکایی در ایران را محکوم می‌کنیم

در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳ سه
روزنامه‌نگار آمریکایی و ایرانی و
همکاران روزنامه‌‌هایی واشنگتن پست و
نشنال امارات متحده عربی در ایران
بازداشت شدند. با ٦٦ روزنامه‌نگار و
وب‌نگار زندانی ایران یکی از پنج زندان
بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقالات | پاسخ دهید:

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-تیر ماه 93

حسین محمودی

 

انسانازحقبنیادینآزادی،برابریوشرایطمناسبزندگیدرمحیطزیستیکهکیفیتآنیکزندگیشرافتمندانهومرفهرا میسرمیسازد،برخورداراست.

حفاظتمحیطزیستكهنسلامروزونسلهايبعدبایددرآنحیاتروبهرشديداشتهباشند،وظیفهعموميتلقيميگردد.ازاینروفعالیتهاياقتصاديوغیرآنكهباآلودگيمحیطزیستیاتخریبغیرقابلجبرانآنملازمهپیداكندممنوعاست.

“اصلاولکنوانسیوناستکهلم و اصلپنجاهمقانوناساسيجمهوریاسلامیایران”

  ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در تیرماه

 تهیه و تنظیم : عایرضا طاهرخانی

 1.محمدمهدی پسربچه چهار ساله همدانی  از روستای کهریز بغازی در شهرستان رزن طعمه گرگ شد. معاون اداره محیط زیست همدان: زمانیکه در اطراف منزل در مشغول بازی بود به یکباره مفقود شد و جسد او که به غیر از جمجمه چیزی از آن باقی نمانده بود پس از چند روز در میان یک مزرعه گندم پیداشد. نسیم آنلاین 03 تیرماه

  ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش‪ نقض حقوق پیروان ادیان خرداد 1393

گزارش‪ نقض حقوق پیروان ادیان خرداد 1393

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

کارزار حمایتی از رویا صابری نژاد نوبخت

Roya-1

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی هانوفر

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 504 لیست بعضی از زندانیان محکوم به اعدام در سال 93

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه شاکیان خصوصی پرونده کشتار شیمیایی در حلبچه

 فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه شاکیان خصوصی پرونده کشتار شیمیایی در حلبچه

16 ژوییه 2014 (25 تیر 1393)

متن فارسی:http://www.fidh.org/article15760

متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article15759

دادگاه فرانسوی پرونده تحقیقات کیفری  در باره «مشارکت در قتل، کوشش برای مشارکت و پنهان کردن عواقب جنایت ها» که در سال گذشته آغاز شد، با صدور حکمی حضور فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعه حقوق بشر فرانسه، را به عنوان طرف های خصوصی در کنار شاکیان کُرد پذیرفت. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 505 نمایندگی گیسن

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی دانمارک

07 Denmark

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: