اطلاعیه ی شماره 515 نمایندگی گیسن ” انسانهائی بی سزمین تر از باد”

اطلاعیه ی شماره 515 نمایندگی گیسن ” انسانهائی بی سزمین تر از باد”

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش کمیته ی محیط زیست در مرداد ماه

حسین محمودی – سارا فرامرزی

 

انسان از حق آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه را میسر سازد برخوردار است .

حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی میگردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند،ممنوع است.

“اصل کنوانسیون استکهام و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

  ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی آقای رافت در پالتاک نمایندگی دانمارک

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی در تیر ماه 1393

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی در تیر ماه 1393

 

ماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر

ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد

ماده5

احدی را نمی توان تحت شکنجه ﯾا مجازات ﯾا رفتاری قرار داد که ظالمانه و ﯾا بر خاف انسانيت و شئون بشری ﯾا موھن باشد

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 514 کمیته ادیان

0001

لطفا به اشتراک بگذارید!
ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 513 کمیته ادیان

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق زنان درمرداد 1393

غلامرضا اخلاقی

نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق زنان در ایران، توسط رژیم حاکم در حالی ادامه دارد که تفکر حاکم بر آن به عنوان فرهنگی عمومی در راستای ایجاد هر چه بیشتر شکاف در میان توده های مردم و خانواده ها ، شکل های جدیدی به خود گرفته است، پای مال کردن حق تحصیل آزادانه دانشجویان دختر و تفکیک جنسیتی رشته های دانشگاهی و حتی تفکیک جنسیتی مراکز درمانی و بیمارستان هاو بازرسی بدنی زنان توسط مامورین مرد و … از جمله آنند.

در گزارش ذیل مروری جزئی به عملکرد این سیستم غیر انسانی در مردادماه سال جاری خواهیم داشت.

  ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

لینک گزارش نقض حقوق ادیان در مرداد ماه سال 1393

لینک گزارش نقض حقوق ادیان در مرداد ماه سال 1393

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه

nemoodar

تهیه و تنظیم: علیرضا طاهرخانی سیادهی
ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: