فراخوان سخنرانی نمایندگی دانمارک

Farakhan 9

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان میز اعتراضی نمایندگی گیسن را در روز 20 ام ژانویه

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 565 نمایندگی زاکسن آنهالت

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

حمله به «شارلی اِبدو» را محکوم و بی قید و شرط از این نشریه پشتیبانی می کنیم

fidh_jesuischarlie_droitsdelhomme

https://www.fidh.org/16746

7 ژانویه 2015

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پشتیبانی کامل و بی قید و شرط خود را از هیأت تحریریه «شارلی ابدو» و خانواده های تمام قربانیان ابراز می کند. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون، گفت: «اتفاقی که افتاد نفرت انگیز، تحمل ناپذیر و غیرانسانی است. با حمله به شارلی ِابدو که نشریه ای آزاد است و روزنامه نگاران آن، مهاجمان به تمام مدافعان آزادی حمله کرده اند.»

فرانسوی: https://www.fidh.org/16741

انگلیسی: https://www.fidh.org/16742

عربی: https://www.fidh.org/16743

اسپانیایی: https://www.fidh.org/16745

 

لطفا به اشتراک بگذارید!
ارسال شده در اخبار | پاسخ دهید:

اطلاعیه 564 نمایندگی هانوفر

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان سخنرانی نمایندگی ترکیه

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 563 نمایندگی دانمارک

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 558 کمیته اقوام

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ی ماهانه ی نمایندگی سویس

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ی ماهانه ی نمایندگی سوئیس

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است.

هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

  فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: