گزارش ماهانه ی نمایندگی اشتوتگارت

گزارش جلسه ماهانۀ نمایندگی اشتوتگارت

آپریل 2014

  شهرام مسعودوزیری

 این جلسه در تاریخ 14 آپریل 2014 ودر ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون ، با حضور کلیۀ اعضاء برگزار شد .

حاضرین جلسه :

خانمها : مریم عربزاده – مستانه صراف زاده .

آقایان : احمد هوشمند – شهرام مسعودوزیری – امیرایرانی – اشکان صادقی  – بهروز مُعزی – کوروش خانجانی دلیر (عضو جدید ). ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 457 نمایندگی زاکسن انهالت

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون (نگرانی) از مداخله (مزاحمت) و حق جستجو ،دریافت وانتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1 -هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماعی خویش همکاری کند ،از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منابع آن بهره مند شود.

2 -هر شخصی به عنوان آفرینشگر حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی ادبی و یا هنری خویش را داراست.

“تبعیض، تفتیش عقیده و سرکوب آزادی بیان محکوم است”

      ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی و تصویری نمایندگی سوییس

گزارش صوتی و تصویری نمایندگی سوییس

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان میز اعتراضی 19 آپریل در نمایندگی اشتوتکارت

ماده 3 اعلا میه جهانی حقوق بشر

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

فراخوان گردهمائی و میز اعتراضی

نــه به اعــدام، منع خشونت علیه زنان 

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی اسپانیا

گردهمائی

بمنظور بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر

و گزارشهای نقض حقوق بشر در  ایران طی ماه گذشته

 جمعه 18 آپریل 2014 شروع جلسه، راس ساعت 18.00 بوقت اروپای مرکزی

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

قصاص و دیه: سیاست قضایی یک بام و دو هوا

به گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با
آقای عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون
بین المللی جامعه های حقوق بشر، در باره
ادعای قصاص نفس، اعدام و سیاست پرداخت
خون بها در ازای قصاص که تنها به اعدام
مردمان فرودست جامعه می انجامد گوش فرا
دهید:

[4]
ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

اطلاعیه 455 کمیته اقوام و ملل ایرانی

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد

 جان95 نفر ازعربهای ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در خطر است

 دولت جمهوری اسلامی ایران پیوسته و با بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده و یا اینکه انها را به زندانهای طویل المدت ویا اعدام محکوم می کند ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فایل صوتی جلسه سخنرانی 13 آپریل نمایندگی دانمارک

فایل صوتی جلسه سخنرانی 13 آپریل نمایندگی دانمارک

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش تصویری برگزاری میز کتاب اعتراضی در اشتوتگارت

گزارش تصویری برگزاری میز کتاب اعتراضی در اشتوتگارت

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در باره آزار قضایی آقای هادی اسماعیل زاده

URGENT APPEAL – THE OBSERVATORY

 IRN 002 / 0414 / OBS 027

Judicial harassment

Iran

April 11, 2014

 The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), requests your urgent intervention in the following situation in the Iran.

Description of the situation: ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: