اطلاعیه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) در خصوص آزادی فوری و بدون قید شرط آقای محمد علی طاهری

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 29 اکتبر 2016

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی بحران پناهندگی در جهان

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بحران پناهندگی در جهان)

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 16 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 16 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته اموزش و پژوهش 20 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته اموزش و پژوهش 20 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 768 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق اهل سنت

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی شنبه 29 اکتبر 2016

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان چهارشنبه 26 اکتبر 2016

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی و تصویری جلسه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 8 اکتبر

گزارش صوتی و تصویری جلسه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 8 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: