پیام تسلیت مادر گرامی جناب آقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

image

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ 8 دسامبر 2016

فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ پنج شنبه 8 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 779 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

اطلاعیه 779 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 781 نمایندگی مالزی به مناسبت 16 آذر و روز داشجو

اطلاعیه 781 نمایندگی مالزی به مناسبت 16 آذر و روز داشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها در تاریخ 5 دسامبر 2016

گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 5 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس به تاریخ 11 دسامبر 2016

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس به تاریخ 11 دسامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

کلیپ اگاهی از حقوق انسانی (اثرات ناگوار بروز خشونت) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ خشونت علیه زنان (اثرات ناگوار بروز خشونت) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در ویدئو | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: