فراخوان جلسه ی نمایندگی دانمارک با سخنرانی آقای رافت

12 Haste Den

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:
ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی کمیته زنان

گزارش صوتی کمیته زنان

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 533 نمایندگی اشتوتگارت

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی اشتوتگارت

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر , گزارش صوتی کمیته آموزش

گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر 

گزارش صوتی کمیته آموزش

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی های گیسن و ترکیه

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:
ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ی نمایندگی سویس در روز یکشنبه 14 دسامبر

0001

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:
ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ی عمومی

گزارش صوتی جلسه ی عمومی

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو

گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 550 نمایندگی دانمارک

0001

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: